Członkostwo

Opłaty obowiązujące w 2020 r.:
– wpisowe (nowy członek, jednorazowo) – 500 zł,

– składka roczna (dla jednego członka) – 500 zł,

– składka małżeńska – 750 zł,

– członkostwo nie pełne (bez darmowego drivingu i symulatora) – 250 zł / małżeństwo – 400 zł

– po 31.06. br. możliwość opłaty członkowskiej w wysokości 250 zł dla członka powyżej 25 roku życia (bez możliwości korzystania z bezpłatnego symulatora w okresie zimowym),

– składka juniorska (dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia) – 50 zł,

– wpisowe małżonka – 250 zł,

– wpisowe Junior (nowy junior, jednorazowo) – 100 zł,

– roczne zawieszenie członkostwa (do końca kwietnia) – 50 zł,

– symulator w zimie 60 zł/h

Dane do przelewu:

Tyski Klub Golfowy ul. Boczna 4, 43-100 Tychy

Alior Bank Oddział Tychy
61 2490 0005 0000 4500 7839 0315

Subkonto dla Juniorów A.B Tychy
32 2490 0005 0000 4600 5239 0326

Zachęcamy wszystkich do uiszczania składek na rzecz PZG. Wysokość rocznej składki członkowskiej w PZG wynosi dla:
● Juniora do lat 18 (osoba, która nie ukończyła 18 lat na dzień 1. stycznia danego roku) – 20 zł
● Młodzieży do lat 25 (osoba, która nie ukończyła 25 lat na dzień 1. stycznia danego roku) – 40 zł
● Osoby powyżej 25 lat – 150 zł.

Składkę za członkostwo w PZG uiszcza się na konto naszego klubu. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w życiu Tyskiego Klubu Golfowego, poznania atmosfery, jaka towarzyszy temu sportowi oraz doskonaleniu swoich umiejętności,

Skopiuj link deklaracji » https://tyskigolf.pl/wp-content/uploads/2020/09/deklaracja-członkowska-2013.doc

proszę WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ ORAZ WYSŁAĆ JĄ na adres: tychygolf@gmail.com.

Po opłaceniu składek członek TKG ma następujące przywileje:

● reprezentacja TKG,

● prowadzony hcp,

● nielimitowany dostęp do Drivingu,

● zniżki na polach: Pszczyna 20%, Gradi 20%, Kraków 30%,

● niższą cenę w turniejach klubowych,

● DARMOWY SYMULATOR GOLFA (sezon zimowy)

Opłaty proszę wnosić za pomocą przelewu. Nie przyjmujemy wpłat w gotówce. W tytule przelewu proszę wpisać za jaki sezon wpłacana jest składka członkowska, a także Imię i Nazwisko członka (jeżeli składka obejmuje więcej niż jedną osobę, w tytule należy wpisać wszystkie osoby).

Partnerzy