Driving Range

Regulamin

Regulamin korzystania z driving range w Tychach:

 1. Na driving range obowiązuje całkowity zakaz gry własnymi piłkami pod rygorem usunięcia gracza z driving range, piłki do gry pobierane są z maszyny do wydawania piłek po wcześniejszym dokonaniu opłaty lub okazania członkostwa w Tyskim Klubie Golfowym,

 2. Na driving range gra z trawy jest dozwolona tylko w wyznaczonych miejscach,

 3. Na driving range obowiązuje zakaz wychodzenia poza linię wyznaczonych stanowisk,

 4. Na każdym stanowisku może przebywać wyłącznie jedna osoba (nie dotyczy to trenera),

 5. Prosimy o zachowanie ciszy podczas treningu oraz etykiety związanej z grą w golfa,

 6. Osoby, które nie korzystają z wydzielonych stanowisk na driving range, przy zachowaniu ostrożności mogą przebywać wyłącznie na ścieżce za stanowiskami,

 7. Nie należy podchodzić do gracza, gdy ten przebywa na stanowisku, zakaz powyższy nie dotyczy trenerów,

 8. Wybijanie piłek driverem dozwolone jest wyłącznie po lewej stronie driving range, z trawy na końcu zadaszenia,

 9. Dzieci do lat 15 nie mogą przebywać na driving range bez opieki dorosłych,

 10. Driving range nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad korzystania z driving range oraz przedmioty pozostawione bez opieki,

 11. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu,

 12. Sprzęt i wyposażenie driving range stanowią własność Tyskiego Klubu Golfowego oraz miasta Tychy. Wynoszenie ich jest zabronione,

 13. Celowe wybijanie piłek poza obszar driving range grozi usunięciem z obiektu w trybie natychmiastowym,

 14. Prosimy o unikanie gry na driving range w ubraniach jeansowych.

Partnerzy

part_maxgear
part_joker
part_ap
part_ap
© Tyski Klub Golfowy 2014